Grafisk Design - Lilla kvällskursen

Lilla Kvällskursen i Grafisk Design löper över en termin fördelad på 13 kurskvällar. En variant av långa kvälls-kursen som ett kortare utbildningsalternativ för dig som har brancherfarenhet.
Du går kursen för att pröva sitt kreativa kunnande, skapa en stimulans i sitt yrkesutövande, eller för att söka vidare till andra kurser eller heltidsstudier.

Kursfakta
En termin, 13 kvällar mellan kl. 18.30-21.00.
Kursstart i september och februari.
Sista ansökningsdag för kursen ser du i PDF:en kursinfo.

Innehåll
Utbildningen ska ge dig kunskaper om de ”verktyg” som en modern grafisk designer använder sig av i sitt vardagliga arbete. Uppgifternas art kommer vara mycket skiftande; alltifrån korta arbeten som CD–omslag, affischer och typografiska övningar, till mera krävande uppgifter där t.ex. faktainläsning, kommunikativa plattformar med mera ingår. All undervisning utgår dock från att du som elev ska utvecklas i ditt kreativa och grafiska tänkande och förbättra dina befintliga kunskaper i grafisk design.