Grafisk Design - Stora kvällskursen

Stora Kvällskurs i Grafisk Design är en bra vidare-utbildning. Den ger möjlighet att arbeta fram arbets-prover, pröva på olika designuppgifter och att arbeta
i en kreativ miljö på skolan. Den är även en stimulans
för redan yrkesverksamma. Delar av kursen bygger på
ett personligt mentorskap. Diplom efter avslutad kurs
är meriterande för ansökan till Forsbergs dagskola.

Kursfakta
Vår – Vi träffas två kvällar i veckan 18.30-21.00, under en termin, 30 kvällar. Förutom angiven studietid får du räkna med 5-10 timmar självstudier/ vecka.
Höst – Vi träffas torsdagar 18.30-21.00, under två terminer, 30 kvällar. Förutom angiven studietid får du räkna med 5-10 timmar självstudier/vecka.

Kursstart i september och januari.
Sista ansökningsdag för kursen ser du i PDF:en kursinfo.

Innehåll
Grafisk form och typografi. Logos, symboler, märken.
Design av CD-omslag, bokomslag, bilderböcker, annonser, affischer, förpackningar. Koncept, ord/bild. Designprogram, kampanj, kroki, illustrations- och copyövningar och andra tillämpningar med olika medier. Centralt i kursen är olika skapande processer, med faktainläsning, kommunikativa plattformar osv. Ett mål är att du skall bli trygg i din process. Skapa egen portfolio.