Inredningsdesign

Kvällskursen i InredningsDesign löper över en termin fördelad på sju kurskvällar och två heldagar lördag eller söndag. Bredda ditt kunnande, din kreativa förmåga och skapa en stimulans. Du blir inte inredare men får god kunskap om InredningsDesignens för-utsättningar. Du blir en medveten beställare likväl som ditt eget inredande blir mer medvetet. En möjlighet för dig  med ambition att komma in i branschen och att  bredda din kompetens.

Kursfakta
En termin fördelat på elva pass med några onsdags-kvällar och några söndagar. Söndagarna blir dubbel-pass med en förstärkt fika mellan. I kursen ingår studiebesök och/ eller museiebesök.
Kursstart i oktober och mars. Sista ansökningsdag
för kursen ser du i PDF:en kursinfo.

Innehåll
Kursen bygger på mycket praktiskt arbete i workshop-form. Modellbygge med färgsättning av rum. Rollspel med inredare och kund. Process vid ett inrednings-uppdrag. Kursen bygger på att utveckla varje kurs-deltagare utifrån dess förutsättningar i samarbete
med andra. Du får pröva på ett praktiskt arbete
i ett rum och se ett större projekts process.