Glädje, form, kommunikation och det oväntade

Göteborg Designs grundtanke är att det skall finnas mycket lust
och glädje i kurserna. Ni som kursdeltagaren står i centrum och det är ni som skall utvecklas. I våra små grupper blir du synlig och får en personligt riktad undervisning. Vi ger er kurser med mycket personligt inriktad guidning och tydlig röd tråd genom kursen.
Vi skall ge er "verktyg" för att kommunicera med hjälp av bild, text, textil, rumsliga former och andra uttryckssätt.
Vi kommer inte att göra er till andra människor men vi skall öppna vägar för er att utvecklas och tänka i nya banor. Viktiga grundelement i våra kurser är process och dokumentation.

Vi var Forsbergs skola i Göteborg fram till 2005. Sedan dess har
vi drivit skolan vidare i egen regi. Vi driver skolan vidare i samma anda som tidigare, men med ambitionen att ständigt utveckla vidare. Vi tar med oss Forsbergs fräcka och fria förhållningssätt och erfarenheten från det samarbetet.
Under de senare åren har vi haft flera fruktbara samarbeten både med reklambyråer och företag. Du kan läsa mer under Samarbeten.
Vi finns mitt i Göteborg på Drottninggatan vid Domkyrkan.